EKOLTES Hranice, a.s. – Veřejné služby města Hranice, svoz odpadů

Vítejte na stránkách společnosti EKOLTES Hranice, a.s. Poskytováním veřejných služeb pro město Hranice se zabýváme od roku 1995 a naše činnost navazuje na předcházející činnost Technických služeb města Hranic, které byly na základě schváleného privatizačního projektu včleněny do akciové společnosti EKOLTES Hranice.

Na našich stránkách najdete veškeré potřebné údaje o společnosti a důležité kontakty na jednotlivá střediska společnosti EKOLTES Hranice, a.s. a pohotovostní linky pro případ hlášení poruch.

EKOLTES Hranice, a.s. – inovace a kvalitní služby

Cílem naší firmy je poskytovat kvalitní služby a inovovat používané technologie. Přestože naše firma se zaměřuje především na technické služby pro město Hranice, nebráníme se navazování spolupráce i s jinými subjekty jako jsou firmy nebo podnikatelé.

Informace pro spotřebitele

Společnost EKOLTES Hranice, a.s., se sídlem v  Hranicích, Zborovská 606, PSČ: 753 01, IČO 61974919,

informuje spotřebitele podle § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění, o tom, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce se sídlem v Praze 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, internetová adresa : www.coi.cz .

Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytnutí služeb.

V Hranicích, dne 1. února 2016

 

 


NOVINKY

30. 1. 2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - ÚKLIDOVÉ SLUŽBY V OBJEKTECH SPOLEČNOSTI EKOLTES Hranice, a.s.

ÚKLIDOVÉ SLUŽBY V OBJEKTECH SPOLEČNOSTI EKOLTES Hranice, a.s.

Společnost EKOLTES Hranice, a.s. vyhlašuje výběrové řízení na "ÚKLIDOVÉ SLUŽBY v objektech společnosti EKOLTES Hranice, a.s.".

Termín pro podání nabídek: 15.2.2019 do 14:00 hod.

Materiály ke stažení viz. níže:

Zadání výběrového řízení
Čestné prohlášení
Krycí list nabídky
Návrh smlouvy o dílo
Příloha č. 1
Příloha č. 2
Příloha č. 3
Příloha č. 4
Příloha č. 5
Příloha č. 6
Příloha č. 6 a)
Příloha č. 7
Příloha č. 8

24. 1. 2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - SEKACÍ TRAKTOR SE SBĚREM

DODÁNÍ SEKACÍHO TRAKTORU SE SBĚREM

Společnost EKOLTES Hranice, a.s. vyhlašuje výběrové řízení na"Dodání sekacího traktoru se sběrem."

Termín pro podání nabídek: do 8.2.2019 14:00 hod.

Materiály ke stažení viz. níže:

Zadání výběrového řízení

Čestné prohlášení

Návrh kupní smlouvy

24. 1. 2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - AUTOMATICKÝ BAZÉNOVÝ VYSAVAČ PRO LETNÍ KOUPALIŠTĚ HRANICE

AUTOMATICKÝ BAZÉNOVÝ VYSAVAČ PRO LETNÍ KOUPALIŠTĚ HRANICE

Společnost EKOLTES Hranice, a.s. vyhlašuje výběrové řízení na "dodání automatického bazénového vysavače pro letní koupaliště Hranice".

Termín pro podání nabídek: do 8.2.2019 14:00 hod.

Materiály ke stažení viz. níže:

Zadání výběrového řízení

Čestné prohlášení

Krycí list nabídky

Návrh kupní smlouvy

23. 1. 2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - DODAVATEL SVISLÉHO A VODOROVNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ PRO ROK 2019

Společnost EKOLTES Hranice, a.s. vyhlašuje výběrové řízení na "Dodavatele svislého a vodorovného dopravního značení pro rok 2019".

Termín pro podání nabídek:  11.2.2019 do 14:00 hod.

Materiály ke stažení viz. níže:

Zadání výběrového řízení

Čestné prohlášení

Návrh kupní smlouvy

17. 12. 2018

Vánoce - svoz odpadu

Čtvrtek - 20.12.2018

Střítež,Ústí,Skalička

Drahotuše, Rybáře, Polom, město kontejnery

separovaný odpad zvony - město

 

Pátek - 21.12.2018

Mexiko

Bělotín, Partutovice

město kontejnery

separovaný odpad zvony - město

 

Neděle - 23.12.2018

město kontejnery

Spálov,Milenov+město kont.

Slavíč,Valšovice,Velká,Lhotka,obec Teplice kont. (9ks)

 

Úterý - 25.12.2018

plasty město

papír město

město kontejnery

separovaný odpad zvony - město

hnízda

 

Středa - 26.12.2018

popelnice město

 

Čtvrtek - 27.12.2018

Drahotuše, Rybáře

město kont., Kostelíček

separovaný odpad zvony - město

 

Pátek - 28.12.2018

plast, papír město

město kont., Špičky

město kont., Černotín

separovaný odpad zvony - město

 

Pondělí - 31.12.2018

Jindřichov, Olšovec

město kontejnery

separovaný odpad zvony - město