Odpady  >  Skládka  >  Ceník

Kód odpadu

Název odpadu

Hmotnost

Cena bez DPH

Cena s DPH

17 01 01

Beton 

1 t

1 235 Kč

1 389 Kč

17 01 02

Cihly

1 t

1 235 Kč

1 389 Kč

17 05 04

Zemina a kamení

1 t

1 235 Kč

1 389 Kč

17 06 04

Izolační materiály

1 t

1 235 Kč

1 389 Kč

17 06 05

Stavební materiály obsahující azbest

1 t

2 135 Kč

2 478 Kč

20 02 03

Jiný biologicky nerozložitelný odpad

1 t

1 350 Kč

1 529 Kč

20 03 01

Komunální odpad

1 t

1 350 Kč

1 529 Kč

20 03 03

Uliční smetky

1 t

1 350 Kč

1 529 Kč

20 03 07

Objemný odpad

1 t

1 400 Kč

1 589 Kč

 

Ceny jsou platné od 1. 1. 2018

 POZOR: odpady kategorie N (nebezpečný) nelze na skládce ukládat; s výjimkou stavebního materiálu obsahujícího azbest (např. eternit, osinkocementové roury apod.).

ZÁKLADNÍ POPIS ODPADU