Hřbitovy

 Ve čtvrtek 18.4.2019 bude správa hřbitovů zavřená. Výkop hrobu zajišťuje p. Petr, tel. 777 466 103, petr@ekoltes.cz.

Zajišťujeme správu a údržbu hřbitovů na území města, včetně místních částí. Provádí výkop hrobů, otevírání hrobek, ukládání uren s lidskými ostatky a provádí vsypy. Uzavírá smlouvy na pronájem hrobových míst.

  • Údržba hřbitovů
  • Administrativní činnost