Hřbitovy  >  Ceník služeb

Nájem a služby s nájmem spojené, hrob/hrobka  
nájem z místa  15,- Kč/m2/rok
služby spojené s nájmem 65,- Kč/m2/rok
Pozn.: pro město Hranice Osvobozeno od DPH
Nájem a služby s nájmem spojené z místa pro urnovou hrobku nebo epitafní desku
 
nájem z místa 15,- Kč/m2/rok
služby spojené s nájmem 110,- Kč/m2/rok
Pozn.: pro město Hranice Osvobozeno od DPH
Kopání hrobu do hloubky 120 cm (pro dítě)
 
montáž a demontáž dřevěné konstrukce pro výkop zeminy 460,00 Kč
výkop hrobu do hloubky 1,5m a zahazování 2 300,00 Kč
dekorace hrobu suknem, první úprava hrobu a instalace květinových darů po zaházení hrobu 200,00 Kč
Pozn.: konečná cena služby je závislá na počtu odpracovaných hodin provedené služby  
Kopání hrobu  
montáž a demontáž dřevěné konstrukce pro výkop zeminy 460,00 Kč
výkop hrobu do hloubky 1,5m a zahazování 2 300,00 Kč
dekorace hrobu suknem, první úprava hrobu a instalace květinových darů po zaházení hrobu 200,00 Kč
Pozn.: konečná cena služby je závislá na počtu odpracovaných hodin provedené služby  
Kopání a prohlubování hrobu do hloubky 200 cm  
montáž a demontáž dřevěné konstrukce pro výkop zeminy 460,00 Kč
výkop hrobu, prohloubení, odvoz přebytečné zeminy a zaházení 3 220,00 Kč
dekorace hrobu suknem, první úprava hrobu a instalace květinových darů po zaházení hrobu 250,00 Kč
Pozn.: konečná cena služby je závislá na počtu odpracovaných hodin provedené služby  
Individuální vsyp popela na vsypové loučce  
provedení vsypu včetně údržby místa na 10 let 450,00 Kč
Uložení urny do společného hrobu  
demontáž a montáž krycí desky do 1,- m2 250,00 Kč
uložení urny 100,00 Kč
služby spojené s údržbou společného hrobu 100,00 Kč
Uložení urny do vlastního hrobu  
výkop jamky pro urnu, zaházení a úprava místa 100,00 Kč
Hrobka – příprava k pohřbení  
hrubé vyčištění hrobky, včetně přesunu rakve(í) 460,00 Kč
dekorace hrobky suknem a instalace květinových darů po uzavření hrobky 250,00 Kč
Pozn.: konečná cena služby je závislá na počtu odpracovaných hodin provedené služby  
Kopání hrobu s exhumací ostatků  
montáž a demontáž dřevěné konstrukce pro výkop zeminy 460,00 Kč
výkop hrobu a zahazování 2 300,00 Kč
Pozn.: konečná cena služby je závislá na počtu odpracovaných hodin provedené služby  
Pohřbení – spuštění rakve do hrobu  
spuštění rakve do hrobu – úkon/1 osoba 650,00 Kč
Další  
Vystavení náhradního dokladu (kopie) zdarma
Vyhledání údajů v evidenci zdarma
Zprostředkování  služeb a prací +10%


Ceny jsou platné od 1. 1. 2019