EKOLTES Hranice, a.s. – Veřejné služby města Hranice, svoz odpadů

Vítejte na stránkách společnosti EKOLTES Hranice, a.s. Poskytováním veřejných služeb pro město Hranice se zabýváme od roku 1995 a naše činnost navazuje na předcházející činnost Technických služeb města Hranic, které byly na základě schváleného privatizačního projektu včleněny do akciové společnosti EKOLTES Hranice.

Na našich stránkách najdete veškeré potřebné údaje o společnosti a důležité kontakty na jednotlivá střediska společnosti EKOLTES Hranice, a.s. a pohotovostní linky pro případ hlášení poruch.

EKOLTES Hranice, a.s. – inovace a kvalitní služby

Cílem naší firmy je poskytovat kvalitní služby a inovovat používané technologie. Přestože naše firma se zaměřuje především na technické služby pro město Hranice, nebráníme se navazování spolupráce i s jinými subjekty jako jsou firmy nebo podnikatelé.

Informace pro spotřebitele

Společnost EKOLTES Hranice, a.s., se sídlem v  Hranicích, Zborovská 606, PSČ: 753 01, IČO 61974919,

informuje spotřebitele podle § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění, o tom, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce se sídlem v Praze 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, internetová adresa : www.coi.cz .

Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytnutí služeb.

V Hranicích, dne 1. února 2016

 

VOLNÁ PRACOVNÍ POZICE

Společnost EKOLTES Hranice, a.s. vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici: Vedoucí provozu dopravy, místních komunikací a veřejné zeleně.

INFORMACE ZDE:


NOVINKY

27.5.2016

HARMONOGRAM PRACÍ - 22. TÝDEN

Seče:

Po 30.5.     Mexiko, ul. Kapitána Jaroše

Út 31.5.     ul. Kapitána Jaroše, Náměstí 28. října

St 1.6.       Školní náměstí, ul. Československé armády

Čt 2.6.       ul. Československé armády

Pá 3.6.      Park Československých legií


Blokové čištění:

Čištění místních komunikací proběhne v pátek 3. 6. 2016 v ulicích Galašova a Vrchlického.

23.5.2016

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY - ODSTRANĚNÍ VLHKOSTI ZDIVA

Výzva k podání cenové nabídky ZDE:

Návrh smlouvy ZDE:

Čestné prohlášení ZDE:

Technická zpráva ZDE:

Výkaz výměr ZDE:

Detail ZDE:

1NP Podřezání ZDE:

 

27.5.2016
Poskytnutí dodatečných informací č.1 ZDE:

20.5.2016

Harmonogram prací - 21. týden

Seče:

Po 23.5. Nová ulice

Út 24.5. Hřbitovní, Teplická a Jurikova ulice

St 25.5. Mexiko

Čt 26.5. Mexiko

Pá 27.5. ulice Kapitána Jaroše

Opravy místních komunikací:

 ulice Havlíčkova, ulice Patrice Lumumby

Blokové čištění:

Blokové čištění proběhne v pátek, 27. 5. 2016, v ulici Plynárenská a Rezkova.

13.5.2016

Revitalizace městského hřbitova

Revitalizace městského Hřbitova v Hranicích
   
Správce městských hřbitovů společnost Ekoltes Hranice,a.s v tomto článku podává základní informace o chystané revitalizaci městského hřbitova v Hranicích.  Město Hranice v spolupráci s naší společností začalo pracovat na revitalizaci městského hřbitova v Hranicích. Projet, je momentálně ve fázi zpracovávání projektové dokumentace. Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace, které obsahuje revitalizaci stávajícího starého hřbitova včetně napojení hřbitova na smuteční síň, vybudování nového umového háje, nové využití ploch bývalého zahradnictví a ulice Hřbitovní a úpravu ploch před smuteční síní. Předmět zakázky dále zahrnuje výkon autorského dozoru při vlastní realizaci stavby. Revitalizace bude probíhat po jednotlivých etapách, které jsou podrobně popsány níže.

I.    etapa - Revitalizace stávajícího starého hřbitova zahrnuje: opravu stávajících poškozených opěrných zdí včetně zpracování statického posudku, rekonstrukci stávajících chodníkových tras včetně jejich rozšíření, rekonstrukci komunikací, zpevněných ploch, návrh odvodnění na základě provedených sond, které vymezí rozsah ploch vyžadujících odlišný způsob odvodu vod, odvedení dešťových a splaškových vod, vybudování nového veřejného osvětlení, rekonstrukci stávajících rozvodů vody včetně jejich rozšíření, umístění nového mobiliáře (lavičky, odpadkové koše, koše na hřbitovní odpad, odběrná místa vody) návrh na sadové úpravy. Projekt bude řešit i napojení starého hřbitova na stávající smuteční síň.

II.     etapa - Úprava ploch před obřadní síní zahrnuje, opravy stávajících komunikací a zpevněných ploch, úprava parkovacích stání, odvedení dešťových vod, osazení mobiliáře a sadové úpravy.


III.     etapa - Realizace nového umového háje zahrnuje vybudování cca 1100 - 1200 umových míst, kolumbária pro cca 150 - 300 míst, vybudování nových chodníků, komunikací. Součástí
bude návrh řešení odvedení dešťových a splaškových vod (např. kanalizace, vsakování, ),
umístění mobiliáře (lavičky, odpadkové koše, koše na hřbitovní odpad), rozvod vody k novým odběrným místům, vybudování nového veřejného osvětlení, sadové úpravy. Součástí bude i zpracování hydrogeologického posudku pohřebiště na nový umový háj dle požadavků zákona 256/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Projekt bude respektovat stávající napojení „Mauzolea11 i vybudované chodníky a napojení na stávající starý hřbitov.

IV.     etapa - Nové využití ploch bývalého zahradnictví a ulice Hřbitovní zahrnuje vybudování komunikací, chodníků, parkovacích ploch, vybudování kanalizace, vodovodu, veřejného osvětlení, terénní úpravy, sadové úpravy, osazení mobiliáře, částečnou demolici stávajících objektů, rekonstrukce některých stávajících objektů, výstavbu nového objektu, oplocení.
V.    etapa – Odvedení dešťových vod (dešťová kanalizace),  přes ul. Hřbitovní s napojením do potoku Ludina.

Autor článku: Vincker Michal, Vedoucí provozu 6


13.5.2016

Jarní výsadba stromků v městských lesích

Jarní výsadba stromků v městských lesích

Správce městských lesů, společnost Ekoltes Hranice,a.s., jako každý rok provedl jarní výsadbu nových stromků v městských lesích. Na jaře letošního roku bylo v městských lesích zalesněno 36 860 ks sazenic. Z toho první zalesňování činilo 30 155 ks sazenic, opakované zalesňování činilo 6 705 ks sazenic. První zalesňování bylo provedeno na ploše 4,92 ha porostní půdy. Podíl melioračních a zpevňujících dřevin činil téměř 47%. Příprava ploch na zalesňování byla provedena drcením klestu na ploše 4,17 ha a ručním úklidem na ploše 0,75 ha.

K ochraně kultur proti škodám zvěří bylo postaveno  1 093  metrů oplocenek.

Na jarní zalesňování bylo použito 5 400 borovic, 4 500 smrků, 3 500 modřínů, 8 225 javoru klenu, 5 000 buků, 300 olší, 1 550 lip, 250 jedlí, 8 000 dubů a 135 topolů.

 

Autor článku: Vincker Michal, Vedoucí provozu 6

13.5.2016

Harmonogram prací - 20. týden

Seče: Tř. 1. Máje, Nádražní ulice, Nová ulice, Cementářské sídliště

Opravy místních komunikací: ulice Studentská a ulice Patrice Lumumby

Blokové čištění: proběhne v pátek 20.5.2016 na Skleném kopci

Přistavení velkoobjemových kontejnerů:

 

Třída Čs. armády     autobusová zastávka               21.5.     8-9 hod.


Zborovská ulice       směr Ludina                             21.5.     10-11 hod.


Čechova                 pod Šromotovým náměstím      21.5.     12-13 hod.


U Kostelíčka          ul. Dobrovského - točna             21.5.      8-9 hod.

                               ul. Jungmannova                        21.5.     10-11 hod.
                               (v místě Domova seniorů)

                               konec ul. Jungmannova              21.5.      12-13 hod.
                               (směr hřbitov)


Mlýnská ul.             křižovatka ul. K. Čapka               21.5.       14-15 hod.


10.5.2016

Výzva k podání cenové nabídky na výměnu osvětlení na Plovárně Hranice

Výzva k podání nabídky ZDE:

Návrh smlouvy o dílo ZDE:

Podklad k cenové nabídce ZDE:

6.5.2016

Harmonogram prací - 19. týden

Seče: Hromůvka, Tř. 1. Máje

Opravy místních komunikací: ul. Jungmannova, ul. U Kostelíčka

Blokové čištění: proběhne v pátek 13.5.2016 na sídlišti Hromůvka

Přistavení velkoobjemových kontejnerů:

Velká         zastávka u Veličky      14.5.     8-9:30 hod.

                  naproti hospodě          14.5.     10:30-12 hod.

                  u Šlosarového - směr Hrabůvka        14.5.     13-14:30 hod.

                  Benátky                       14.5.      15:30-17 hod.


Slavíč         u kaple                       14.5.      8-9:30 hod.

                  Na hrázi                      14.5.      10:30-12 hod.

                  u školy                        14.5.      13-14:30 hod.


Lhotka       na točně u autobusové zastávky      14.5.     15:30-16:30 hod.


29.4.2016

Harmonogram prací - 18. týden

Seče: ul. Kropáčova, Galašovo sídliště

Opravy místních komunikací: ul. Hřbitovní, ul. Jungmannova

Blokové čištění: proběhne v pátek 6. 5. 2016 na Tř. 1. Máje - parkoviště u Moniky a parkoviště u Hrušky


Přistavení velkoobjemových kontejnerů:

Drahotuše         - náměstí                              7.5.2016           8 - 9:30 hod.

                           - kluziště                               7.5.2016           10:30-12 hod.

                           - u nádraží                             7.5.2016           13-14:30 hod.

                           - Záchalupčí u studny           7.5.2016            15:30-17 hod.

                           - u rybníka - zahr. kolonie    7.5.2016            8-9:30 hod.

 

Rybáře               - stanoviště u lávky             7.5.2016            10:30-12 hod.

 

Středolesí           - U kostela                          7.5.2016             13-14 hod.

21.4.2016

Harmonogram prací - 17. týden

Seče: sídliště Struhlovsko

Oprava místních komunikací po zimě: ulice Zborovská, Komenského, Hřbitovní

Přistavení velkoobjemových kontejnerů:

U Splavu zahrádkářská kolonie u splavu 30.4. 8-9 hod.
Pod Křivým zahrad. kolonie naproti kynologického cvičiště 30.4. 10-11 hod.

Za stadionem u Bečvy- zahrádkářská kolonie     

uprostřed zahrádek - stanoviště na KO 30.4. 12-13 hod.
Za stadionem u Bečvy- zahrádkářská kolonie
konec zahrádek - křižovatka cest  30.4.   
8-9 hod.
Žáčkova začátek sportovního areálu u stadiónu 30.4. 10-11hod.      
20.4.2016

Pronájem nebytového prostoru

Prostory jsou vhodné jako sklad nebo dílna.
Celková plocha 39,70 m2 se samostatným WC.
Nájem 2.363,- Kč bez DPH/měsíc + energie.
Bližší info: Ing. Pospěchová - 734 853 260.

18.4.2016

Volná pracovní pozice

Požadovaný stupeň vzdělání: základní

Požadované znalosti a dovednosti: řidičský průkaz skupiny B a T, strojní průkaz (kolové nakladače, válce silniční), znalost práce na PC.

Jedná se o pracovní poměr na dobu určitou v 1-směnném provozu. Nástup možný ihned.

Bližší informace poskytne Mgr. Völkl - volkl@ekoltes.cz, tel.: 777 465 901.

14.4.2016

PLÁN SEČÍ

Střed města
18.-19.4.2016 Zborovská - Komenského

20. - 21.4.2016 28. října, Školní náměstí, Šromotovo náměstí

22.4.2016 Čechova ul.

9.3.2016

Náhradní svozy komunálního odpadu v Hranicích v období velikonočních svátků 2016

Náhradní svoz komunálního odpadu se uskuteční:

- za pátek 25. 3. 2016 (Velký pátek), předcházející den, tj. ve čtvrtek 24. 3. 2016

- za pondělí 28. 3. 2016 (Velikonoční pondělí), následující den, tj. v úterý 29. 3. 2016

Sběrný dvůr, skládka i kompostárna budou dne 25. 3. 2016 uzavřeny.

22.2.2016

Výběrové řízení

Společnost EKOLTES Hranice, a.s. vyhlašuje výběrové řízení na:

"VÝMĚNA OSVĚTLENÍ NA PLOVÁRNĚ HRANICE"

Zadání k podání cenové nabídky ke stažení ZDE.

22.2.2016

Výběrové řízení

Společnost EKOLTES Hranice, a.s. vyhlašuje výběrové řízení na:

"Výměna oken a dveří"

A1/2016  č.p.209 Třída Československé armády – výměna oken včetně vnitřních a vnějších parapetů a likvidace původních oken a parapetů

A2/2016  č.p.1297 Bělotínská – výměna oken včetně vnitřních parapetů a likvidace původních oken a parapetů

C1/2016  č.p.1399 Purgešova – výměna dveří a likvidace původních dveří

Zadání k podání cenové nabídky ke stažení ZDE.

Poskytnutí dodatečných informací ke stažení ZDE.

18.12.2015

Náhradní svozy komunálního odpadu v Hranicích v období vánočních svátků 2015

Náhradní svoz komunálního odpadu se uskuteční:

- za čtvrtek 24.12.2015 (Štědrý den), předcházející den, tj. ve středu 23.12.2015

- za pátek 25.12.2015 (1.svátek vánoční), následující den, tj. v sobotu 26.12.2015

- za pátek 1.1.2016 (Nový rok), předcházející den, tj. ve čtvrtek 31.12.2015

16.11.2015

Prodej komplexu garáží Pod Lipami, parc. č. 1876

Představenstvo společnosti EKOLTES Hranice, a.s. na svém jednání dne 10.11.2015 rozhodlo:

  • ukončit prodej komplexu garáží Pod Lipami, parc.č.1876 - garáže v tomto kole nebudou prodány žádnému zájemci
  • vyhlásit nové kolo prodeje komplexu garáží Pod Lipami, parc.č.1876 v měsíci březnu 2016
16.11.2015

Valná hromada společnosti EKOLTES Hranice, a.s.

Pozvánka na jednání jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ke stažení ZDE.

9.11.2015

Náhradní svoz komunálního odpadu

Upozorňujeme občany,

že náhradní svoz komunálního odpadu za úterý 17.11.2015 (státní svátek) se uskuteční následující den, tj. ve středu 18.11.2015.

V úterý 17.11.2015 bude zároveň uzavřena skládka i sběrný dvůr.

22.10.2015

Náhradní svoz komunálního odpadu

Upozorňujeme občany,

že náhradní svoz komunálního odpadu za středu 28.10.2015 (státní svátek) se uskuteční následující den, tj. ve čtvrtek 29.10.2015.

Ve středu 28.10.2015 bude zároveň uzavřena skládka i sběrný dvůr.

19.10.2015

Pevné linky mimo provoz - sídlo společnosti ulice Zborovská 606

Upozorňujeme občany, že dne 20.10.2015 z důvodu plánovaného přerušení dodávky elektřiny společností ČEZ Distribuce, a.s. budou pevné linky v ulici Zborovská 606 v době od 8:00 do 14:00 hod. mimo provoz.

Omlouváme se tímto občanům a prosíme o využití mobilních telefonních čísel.

13.10.2015

Sběrný dvůr mimo provoz

Upozorňujeme občany, že v úterý dne 20.10.2015 bude z důvodu plánované odstávky elektrické energie sběrný dvůr mimo provoz.

8.10.2015

Pevné linky mimo provoz

Upozorňujeme občany, že dne 2.10.2015 nebudou z důvodu přechodu na nového poskytovatele pevných linek v provozu pevné linky na plovárně ul. Žáčkova a na městské skládce Jelení kopec.

 

Omlouváme se tímto občanům a prosíme o využití mobilních telefonních čísel.

Plovárna ul.Žáčkova  - mobilní číslo  777 465 905  nebo  777 465 909

Městská skládka Jelení kopec - mobilní číslo 777 466 107

8.10.2015

Pevné linky mimo provoz

Upozorňujeme občany, že dne 1.10.2015 nebudou z důvodu přechodu na nového poskytovatele pevných linek v provozu pevné linky:  v sídle:

  • společnosti Zborovská 606,
  • na provoze domů v ul.Komenského 652,
  • plovárně ul. Žáčkova,
  • městské skládce Jelení kopec.

Omlouváme se tímto občanům a prosíme o využití mobilních telefonních čísel.

8.10.2015

Valná hromada společnosti EKOLTES Hranice, a.s.

Pozvánka na jednání jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ve formátu PDF ke stažení ZDE

8.10.2015

Prodej KOMPOSTU

Upozorňujeme občany, že budeme od 16.10.2015 prodávat KOMPOST.

 

KDY?

Každý pátek v čase od 10:00 - 13:00

KDE?

Kompostárna v areálu Skládky TKO Jelení vrch

CENA?

100 Kč za standardní vozík za auto, platba v hotovosti